Richard Thomsen A/S

Smedearbejde baseret på traditioner, nytænkning og ansvarlighed
Faglig stolthed og god håndværksmæssig tradition er de to støttepiller, som kvaliteten af arbejdet hos Richard Thomsen A/S hviler på, og som historisk altid har været vores grundlag. Uanset om vi arbejder med tunge stålkonstruktioner eller lette gelændere til trapper, altaner og terrasser. Uanset om vi er hovedentreprenør eller arbejder med underleverancer, specialopgaver eller montagearbejde – i alle opgaver investerer vi en del af virksomhedens ånd og rødder.

Når vi er så bevidste om vores historie, giver det os samtidig en god platform til at agere i forhold til nutiden og fremtiden. For Richard Thomsen A/S er på ingen måde en stillestående virksomhed. Tværtimod lægger vi stor vægt på nytænkning og kundetilpasning i ethvert samarbejde og i enhver løsning – og det gælder både med hensyn til arbejdsmetoder, produkter og produktionsudstyr.
Mere end 75 år i stålbranchen
Vores kunder er meget glade både for vores traditionelle håndværksmæssige tilgang – hvor en aftale er en aftale, og deadlines er til for at blive overholdt – og for vores evne til at gå til arbejdet på nye måder med den indgangsvinkel, der passer bedst til den enkelte opgave.

Virksomheden blev grundlagt i 1938 af Richard Thomsen, og det er helt bevidst, at vi har bibeholdt navnet. Tre generationer senere bruger vi nemlig stadig grundlæggerens målestok for kvalitet og alsidighed. Når du handler med os, handler du altså stadigvæk med den ånd og de personlige egenskaber, som vores grundlægger lagde ind i virksomheden for mere end 75 år siden.
En moderne og ansvarlig virksomhed
For grundlæggeren, Richard Thomsen, var den fortsatte udvikling af smedefaget en hjertesag, og det ligger os fortsat meget på sinde. Derfor prioriterer vi også ansættelse af nye lærlinge højt, og vi sørger for, at vores lærlinge både undervises i alle faglige sider af smedegerningen og samtidig bliver bevidste om den faglige stolthed og den gode håndværksmæssige tradition.

Måske er det derfor, at lærlinge udlært hos Richard Thomsen A/S meget ofte får tildelt medaljer af Dansk industri og Århus Smedelaug efter den afsluttende svendeprøve.

Vi er en moderne, ansvarlig virksomhed, der ønsker at afspejle det omgivende samfund. Derfor er alle medarbejdere velkomne hos os – uanset kulturel, sproglig eller religiøs baggrund. Hos os bliver man bedømt på sin faglighed og samarbejdsevne – og ikke på noget som helst andet.

Richard Thomsen A/S dækker hele spektret inden for stålkonstruktioner. Læs mere om vores løsninger inden for stålkonstruktion og smedearbejde.