Grøn omstilling

Hos Richard Thomsen A/S støtter vi den grønne omstilling og har derfor omlagt vores el-indkøb til 100 % bestå af vindenergi. Aftalen bidrager blandt andet med nedbringelse af CO2 udledningen.  

Med samme aftale støtter vi også 5 af FN's klimamål, Sundhed & Trivsel, Bæredygtig Energi, Ansvarligt Forbrug Og Produktion, Klimaindsats, Livet På Land.