Nyt auditorium på BSS – tagkonstruktion og trapper

Arbejdet på det nye auditorium på BSS er nu kommet så langt, at der er monteret 110 tons gitterspær til tagkonstruktionen. Herefter begynder vi at montere trapezplader, hvor vi forventer at være færdige i uge 39. Derfra kan vi videregive arbejdet til næste entreprenør, som skal montere facadeplader.

Inden facaden er lukket, har vi monteret 2 store trapper, og mens facadearbejdet er i gang, monterer vi indvendige trapper og værn.

 

Foto: FEAS